Pozitif Üyelik Sistemi

Pozitif üyelik sistemi müzik, eğlence, kültür sanat, gastronomi ekseninde çalışmalarını sürdüren Pozitif markalarının web sitesi, application/uygulama ve diğer dijital kanallara ve bunların sağladığı fırsat, avantaj ve özel içeriklere, tek bir üyelik ve şifre ile ulaşılmasını sağlayan ve Üyelik süresince Üyenin ilgi alanlarına/tercihlerine göre üye bilgilerini yönetip saklayabildiğiniz online bir sistemdir.

Pozitif Üyelik Sistemi kullanan firmaların kendi web siteleri, mobil uygulamaları veya diğer dijital varlıklarına entegre edilerek çalışır. Kullanıcı olarak ziyaret ettiğiniz web siteleri, mobil uygulama veya diğer dijital varlıklarda sunulan hizmetlerden üyelik oluşturarak yararlanmak isterseniz kullanıcı adı ve şifre oluşturarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Oluşturduğunuz kullanıcı adı ve şifreniz Pozitif Üyelik sistemini kullanan tüm markalarda single-sign on sistemi olarak çalışır. Markanın sunduğu hizmetlere göre profil oluşturma, haberdar olma, tercih belirleme, sosyal medya hesabı bağlama, markanın kampanyalarından yaralanma gibi farklı özellikleri bu sistem yönetmenize olanak sağlar.

Pozitif Üyelik sistemi üyelerine sunulan tüm hizmet, fayda ve data toplama, işleme ve saklama detayları hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki sözleşmelerimizi inceleyebilirsiniz.

  ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

Bu Sözleşme, Pozitif Müzik A.Ş. tarafından işbu sözleşmede belirlenen şirketlerle birlikte yürütülmekte olan Pozitif Üyelik Sistemi’ne (“PÜS Sistemi”) katılacak Üyelerin üyelik koşulları, hak ve yükümlülükleri, gizlilik ve kişisel verilerin elde edilmesi, işlenmesi, saklanması, korunması ve paylaşılması ile kişisel veri paylaşım izni alınmasına ilişkin esasları belirlemektedir.

Tanımlar

Pozitif : PÜS Sistemi sahibi ve yöneticisi olan  Pozitif Müzik A.Ş.’yi,

Site:  Pozitif A.Ş.’nin sahibi ve yöneticisi olduğu, www.pozitif.com  adresinde yer alan web sitesi başta olmak üzere aşağıda belirtilen PÜS Sistemi Şirketlerine ait web sitelerini ve uygulamaları,

Pozitif Üyelik Sistemi (“PÜS Sistemi”) :  Pozitif’in, PÜS Sistemi Şirketleri ile birlikte yürütmekte olduğu, aslen müzik, eğlence, kültür sanat, gastronomi ekseninde,  şimdilik “Pozitif, Pozitif Live, Cappadox, One Love, Babylon, Babylon Sahil, Babylon Bomonti, Babylon Kilyos, Babylon Çeşme, Babylon Soundgarden, Volkswagen Arena, Alt, Bomontiada, Kilimanjaro, Hip Hop Jam, Babylon Radyo, Babylon TV, Babylon Magazin, D Marin, Doublemoon, Radyo Eksen, Radio Voyage,” markalarıyla anılır hale gelen etkinlik/mecra/mekan/yayın konularında faaliyet gösteren web sitesi, application/uygulama ve diğer dijital kanallara ve bunların sağladığı fırsat, avantaj ve özel içeriklere, tek bir üyelik ve şifre ile ulaşılmasını sağlayan ve Üyelik süresince yukarıda sayılan konulara yenileri eklenerek veya mevcutlar değiştirilerek Üyenin ilgi alanlarına/tercihlerine göre dinamik olarak oluşturulan, değiştirilen, güncellenen sistemi,

PÜS Sistemi Şirketleri : Pozitif’in sahibi ve yöneticisi olarak başında yer aldığı PÜS Sistemi’nde yer alan Pozitif Müzik Yapım A.Ş. Pozitif Arena Konser Salon İşletmeleri A.Ş., Frekans Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş., N Radyo Televizyon Yayıncılık A.Ş., İkibinondokuz Radyoculuk ve Sanat Org.Tic.A.Ş., VYG Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş.’yi,

Doğuş Grubu : Pozitif ve PÜS Sistemi Şirketlerinin de bünyesinde olduğu,  Doğuş Holding A.Ş. ve bünyesindeki şirketler ve iştirakleri, (Şirketlerin tam ve güncel listesi  için https://www.dogusgrubu.com.tr/tr/sektorler adresinden bilgi edinebilirsiniz)

İş Ortakları : Pozitif’in PÜS Sistemi kapsamındaki etkinliklerini, mecralarını, mekanlarını, yayınlarını vd. gerçekleştirmek, zenginleştirmek, desteklemek, hacim, sayı ve yaygınlığını arttırmak doğrultusunda etkinlik, mekan, yayın vb.’ne sponsor olan, bu konularda  herhangi bir biçimde ilişki kurulan gerçek ve tüzel kişileri,

Üye : Üyelik İşlemi’ni gerçekleştirerek ve bu Üyelik İşlemi esnasında üyelik formuna yazmak sureti ile açık rızası ile kişisel verilerini veren ya da Facebook veya Spotify hesabı veya benzer hesaplarla PÜS Sistemi’ne giriş yapmak üzere bu hesaplardaki kişisel verilerinin PÜS Sistemi’ne alınmasına/aktarılmasına açık rıza gösteren gerçek kişiyi,

KVKK : Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ve ilgili ikincil mevzuatı,

Kişisel Veriler : Sözleşme’de aşağıda “Elde Edilecek Kişisel Veriler, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi” başlığı altında belirtilen, Üye’ye aidiyeti belirli veya belirlenebilen, KVKK’nın konusu olan  Üye’ye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde PÜS Sistemi dahilinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

ifade eder.

Üyelik Olanakları

 • PÜS Sistemi Üye’ye bir üye hesabı sunmakta olup, Üye kendi belirlediği ve dilediği zaman değiştirebileceği şifre ile PÜS Sistemi’ne giriş yaparak, ilgi ve tercihleri doğrultusunda PÜS Sistemi’nden yararlanabilecektir.
 • Üye, PÜS Sistemi’nde yer alan aslen müzik, eğlence, kültür sanat, gastronomi ekseninde etkinlik/mecra/mekan/yayın gibi konularda ve Pozitif’in, Üye’nin bilgileri doğrultusunda ilgisini çekebileceğini düşündüğü konu veya etkinliklere ilişkin güncel içeriklere tanıtımlara, ayrıca, kendisine özel beğeni, ilgi alanları, tercihleri, satın alma alışkanlıkları vb. doğrultusunda özelleştirilmiş fırsat, fayda ve olanaklara erişebilecektir.
 • Üyeler PÜS Sistemi’nde yer alan etkinlik ve faaliyetlere, öncelikli veya diğer kişilerden farklı mecralarda, farklı biçimlerde  erişebilecektir.
 • Üye, Pozitif’in kendi başına, Doğuş Grubu veya İş Ortakları ile geliştirebileceği olanaklara PÜS Sistemi aracılığı ile ulaşabilecektir.
 • Üye, PÜS Sistemi Şirketleri tarafından sağlanan içeriğe ilaveten Pozitif tarafından kapsama alınması halinde üçüncü kişilerce benzer veya bağlantılı konularda (konser, etkinlik, mekan, yayın, vd) oluşturulan içerikleri ve kendisine sağlanabilecek olanakları de görüntüleyebilecek ve dilerse bunlardan ilgili koşullara uymak kaydı ile yararlanabilecektir.
 • Üye, PÜS Sistemi aracılığıyla, konusu PÜS Sistemi’ne dahil olsun veya olmasın, genel ve özel kampanyalar, promosyonlar, tanıtım, davetiye, puan kazanma, hediye çeki verilmesi, kulüplere üye olabilme ve indirim, reklâm, anket vb gibi uygulama ve avantajlardan ilgili uygulama kapsamında belirlenecek koşullara uymak kaydıyla yararlanabilecek, bu konularda bilgilendirmeler alabilecektir.
 • Üye PÜS Sistemi tarafından olanak sunulduğunda, dilerse, şahsıyla ilgili ek bilgileri paylaşarak kendisine sunulacak bildirimlerin özelleştirilmesi imkanından faydalanabilecektir.
 • Üye, PÜS Sistemi’ne sunduğu veya sunulmasına onay verdiği tüm bilgileri üye girişi yapmak sureti ile değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek; Üyelik için zorunlu olan alanlar dışındaki her türlü bilgiyi dilerse silebilecektir.
 • Üye, Facebook veya Spotify veya benzeri hesaplar üzerinden yaptığı girişlerde vereceği onay kapsamında, kendisinin ve arkadaşlarının bu mecralardaki paylaşıma açık bilgi, veri ve hareketleri PÜS Sistemi tarafından değerlendirilip işlenerek kendisine özel geliştirilecek uygulama ve önerilerden faydalanabilecektir.
 • Üye, dilerse bilahare verebileceği onaylar kapsamında ve onay geri alınmadıkça PÜS Sistemi’ndeki faaliyet, etkinlik vb konularında kendisi ve onayı bulunan arkadaşlarının, etkinlik katılımcıları, yer, buluşma, fotoğraf vb, istenirse eşleştirilerek, herhangi bir şekilde ilişkilendirilerek vb. yer almasına imkan verebilecektir.

Pozitif, Üyelik olanaklarının kullanımını sağlayabilmek, kolaylaştırabilmek, çeşitlendirebilmek ve olanakların kullanımının takibini yapabilmek üzere İş Ortakları ile entegrasyona gidebilir. Entegre olunan sistemde PÜS Sistemi’nin rolü yalnızca üyeyi entegre sisteme tanıtmak, kullanıcı doğrulamaktır. Entegre olunan sistemden Üye’nin giriş çıkış tarihleri ve PÜS Sistemi konularına ilişkin online işlemleri PÜS Sistemi Üye işlem geçmişinde kayıtlı tutulmak üzere alınabilir.

Üye, yukarıda belirtilen olanakların sağlanabilmesi bakımından ilgili tüm işlem, eylem, işlenme,  erişim sağlama, paylaşma, entegrasyon, aktarımlara da muvafakat etmiş, bunlara izin vermiş ve bilgilerin bu amaçla alındığını ve işleneceğini, kullanılacağını onaylamış bulunmaktadır.

Üye’nin Yükümlükleri ve PÜS Sistemi Kullanım Koşulları

 • Üyelik kişiseldir ve sadece Üye’nin kendisine aittir. Üye Pozitif Üyelik Programı’ndan doğan hak ve sorumluluklarını hiçbir şekilde kısmen veya tamamen başkasına devredemez.
 • Üye, PÜS Sistemi tarafından sağlanan hak ve olanaklardan sadece üyeliği devam ettiği sürece faydalanabilir. Üyeliğin sona ermesi halinde, -varsa- sona ermeden önce kazanılmış olan hak ve olanaklardan yararlanma imkanı kalmaz.
 • Üye, PÜS Sistemi’nde sunulan avantaj ve faydalardan vd. yararlanırken bunların gerektirdiği tüm şartlara, kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Üye’nin Üyelik kapsamında yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki, idari ve cezai sorumluluk tamamen Üye’ye ait olup Üye’nin işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerden ötürü üçüncü şahısların uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Pozitif’in, PÜS Sistemi Şirketleri’nin, Doğuş Grubu ve İş Ortakları’nın doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Üye, sunulan bazı hizmetlerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle Pozitif’in ve PÜS Sistemi Şirketleri, Doğuş Grubu ve İş Ortakları’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Üye, üyeliğini her daim PÜS Sistemi’nin imkanları çerçevesinde dilediği şekilde düzenleyebilir yahut sonlandırabilir.
 • Üye, belirlemiş bulunduğu Üyelik Sistemi giriş şifresinin ve söz konusu olması halinde aktivasyon kodunun gizliliğini muhafaza etmeyi, başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; Üyelik hak ve olanaklarının kötüye kullanılması halinde Üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • PÜS Sistemi’nde Üye’ye sunulan etkinlik, avantaj, tanıtım veya özel kampanyaların vd. içerik, mekan, yararlanma şartları, fiyat, değer ve diğer bilgilerini değiştirme hakkı içerik ve olanağı sağlayana aittir.
 • Pozitif, PÜS Sistemi Şirketleri, Doğuş Grubu ve İş Ortakları; PÜS Sisteminde yer alan veya bu dolayımla ulaşılabilen etkinlik, tanıtım, avantaj, fırsat, öneri, kampanya, reklam, ürün, hizmet ve sair içerikle ilgili olarak, bunların şeklini, şartlarını ve süresini serbestçe belirleme, değiştirme, uygulama ve sonlandırma hakkını her zaman elinde tutar.
 • PÜS Sistemi tarafından Üyelik şart ve koşulları değiştirilebilir; Üyelik veya PÜS Sistemi herhangi bir zamanda sona erdirilebilir.
 • Pozitif veya PÜS Sistemi Şirketleri tarafından olanakları serbestçe belirlenecek puanlama veya sadakat programı gibi yeni uygulamalar PÜS Sistemi’ne dahil edilebilecektir.
 • Üye, PÜS Sistemi’nin elektronik satış platformu olmadığını, PÜS Sistemi’nde yer alan bilgilendirme tanıtım, reklam, kampanya, avantaj vb. ile ilgili olarak sorumluluğun bunu sağlayan ilgili tarafa ait olduğunu ve üçüncü kişilere ait web sitelerinden yararlandığı ürün ve hizmetler için, başta tüketici mevzuatından doğanlar olmak üzere, her türlü talebin tek muhatabının ilgili üçüncü kişiler olduğunu, bu kapsamda Pozitif’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ve Pozitif’in bu kişilerin temsilcisi, vekili olmadığını veya bu kişiler adına işlem yapan konumunda bulunmadığını kabul eder.
 • Üye, PÜS Sistemi’nde yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için PÜS Sistemi’ne erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder. 

Kullanım Koşulları ve Yasal Uyarılar

Üye, Site’de yer alan ve tüm Site kullanıcıları için düzenlenmiş olan “Kullanım Koşulları ve Yasal Uyarılar” dokümanında yer alan ve burada http://üyelik.pozitif.com‘da bilgileri incelendiğini ve bunların tamamını kabul ettiğini, bu dokümanın kendisini de bağladığını; Site’ye veya PÜS Sistemi’ne yapacağı girişlerde belirtilen bu Kullanım Koşulları ve Yasal Uyarılar’a uygun hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder.

Üye, Site’de açıklanan “Kişisel Veri Politika Belgesi ve Çerezler” belgesinin de aydınlatma metni olarak bilgisine sunulduğunu ve kendisi tarafından uygun bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.

Tebligat

Taraflar işbu Sözleşme kapsamında verdikleri bilgiler ve Pozitif’in Site’de iletişim bilgisi altında bildireceği adreslerini geçerli tebligat adresleri olarak beyan etmiştir. Üye bakımından adres değişiklikleri PÜS Sistemi kapsamında güncellenmediği veya ayrıca yazılı olarak bildirilmediği sürece, belirtilen adreslere yapılacak her türlü tebligat geçerli olarak hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

Uyuşmazlıklar

İşbu Sözleşmeden ve eklerinden doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yürürlük/Süre

İşbu Üyelik Sözleşmesi, işbu Sözleşme’nin kabul edilerek üyeliğin başlamasından üyeliğin son bulmasına kadar geçecek zaman için, herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

İşbu Üyelik Sözleşme’sinden doğacak uyuşmazlıklarda Pozitif’e ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının ve/veya PÜS Sistemi’nde saklanan veri ve kayıtların HMK m. 193 uyarınca bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

KİŞİSEL VERİLER

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Pozitif Müzik A.Ş., Üye’ye ait kişisel verilerin; elde edilme ve işlenme amacı, veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi,  verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, verilerin saklanma ve güncellenmesine ilişkin olarak Üye’nin işbu “Kişisel Veriler” bölümünün sonunda yer alan onay kutucuğunu işaretlemek sureti ile açık rızasını elde etmek üzere Üye’yi aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve KVKK md.10’da belirtilen kapsamda aşağıdaki şekilde aydınlatmaktadır.  Veri Sorumlusu Pozitif Müzik A.Ş. tarafından atanacak temsilci/leri, yasal altyapısı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilerek mevzuata uygun şekilde http://üyelik.pozitif.com uzantılı web adresinde duyurulacaktır.

Elde Edilecek Kişisel Veriler, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 5/1 ve md. 6/2 ve m.8/1 uyarınca kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verinin işlenmesi ve kişisel verilerin aktarılması Üye’nin açık rızasına bağlı olduğundan, işleme, aktarma/paylaşma, saklama ve bu sözleşmede yer alan diğer onay konularında Üye’nin, bu bölümün altında yer alan onay kutucuğunu işaretlemesine bağlı olarak açık rızası temin edilmiş olacaktır.  

Aşağıda belirtilen yöntemler başlıcaları olmak üzere Pozitif’e ve PÜS Sistemi Şirketleri’ne ait web siteleri, application/uygulamalar, internet ya da mobil cihaz bazlı uygulamalar, Üyelik Formu, Pozitif ve PÜS Sistemi Şirketleri tarafından Üye’ye gönderilen e-postalar ve PÜS Sistemi’nin kullanıldığı alışveriş ve işlemler aracılığıyla toplanacaktır.

 1. Üye tarafından üyelik sözleşmesi kapsamında veya bilahare her türlü yöntemle doğrudan verilen;
 • Ad ve soyadı,
 • Telefon numarası, adres, e-posta adresi gibi iletişim bilgileri,
 • Cinsiyeti
 • Doğum tarihi
 • Eğitim düzeyi
 • İlişki durumu
 • İlgi alanları
 • Sosyal medya tercihleri
 • Beğeni ve tercihleri
 • Alışveriş hareket ve alışkanlıkları
 • Eğitim ve iş tecrübesi geçmişi

gibi konuları içeren kişisel veriler ile,

 1. Sair kanallardan/dolaylı yoldan elde edilen, Üye’ye ait;
 • PÜS Sistemi’ni içeren veya bağlantılı uygulama/application kullanım bilgileri
 • PÜS Sistemi’ne ait üyelik, web sitesi, blog, uygulama vb üzerinden yapılan PÜS Sistemi’ne girişler sırasında elde edilecek veriler
 • Üye’nin PÜS Sistemi kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralardaki tercihleri, gerçekleştirdiği işlemleri ile gezinme süre ve detaylarını içeren verileri
 • Konum verileri
 • Doğuş Grubu’ndan elde edilecek ve PÜS Sistemi ile paylaşma imkanı bulunan kişisel veriler
 • Kamuya açık bilgi bankalarının sunduğu veriler
 • Üye’nin sosyal medya platformları (örn. Facebook, Google Plus, Spotify, instagram gibi sosyal paylaşım siteleri) aracılığıyla PÜS Sistemi’ne bağlanması halinde Üye’nin ve arkadaşlarının bu sosyal medya hesaplarındaki paylaşıma açık profil ve verileri
 • Site’de ve Pozitif’in diğer web siteleri ile PÜS Sistemi Şirketleri’nin web sitelerinde ve uygulamalarında gezinme/trafik bilgilerini
 • PÜS Sistemi bağlantısı ile yapılan alışverişlerden elde edilen bilgileri

kapsayan kişisel verilerdir.

Elde Edilen Kişisel Verilerin İşlenmesi/İşlenme Amaçları

Üye’den bu Sözleşme kapsamında alınan onay ile toplanan kişisel veri ve bilgiler; Pozitif ve/veya PÜS Sistemi Şirketleri tarafından aşağıda belirtilen şekillerde ve amaçlarla işlenebilecektir;

 • Üye’ye tanınan ve yukarıda ayrı bir bölüm halinde düzenlenen Üyelik Olanakları’nın sağlanması ve Üye’nin kullanımına sunulabilmesi için gerekli her türlü işlemin yerine getirilmesi,
 • Üye’ye sunulacak hizmetler ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapılabilmesi,
 • Üye’nin tercihlerine göre oluşturulmuş profiline göre genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlardan haberdar edilmesi, yararlandırılması, kutlama, temenni iletimi,
 • Üye’ye sunulabilecek hizmetlerinin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda bu veri ve bilgilerin değerlendirilmesi,
 • Üye’nin tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilerek Üye’ye verilecek hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi, güncellenmesi,
 • Üye’ye ilgi ve tercihleri doğrultusunda etkinlik davetiye ve biletleri önerilebilmesi veya bu hizmeti veren üçüncü kişilerin bu önerilerde bulunabilmesi için bunlarla işbirliği geliştirilmesi,
 • Üye’nin kendisini Pozitif’e veya PÜS Sistemi ya da PÜS Sistemi Şirketleri’ne, Doğuş Grubu’na veya İş Ortaklarına tanıtması,
 • Üye’nin PÜS Sistemi içerikleri, olanakları ve yeniliklerinden haberdar edilmesi,
 • Üye’nin talep edeceği bilgi, ürün ve hizmetlerle ilgili Üye’ye bilgilendirme yapılması,
 • Üye’nin yapabileceği şikayet ve başvuruların değerlendirilebilmesi,
 • Üye’ye PÜS Sistemi’nde bildirdikleri tercihlerine göre ilgilerini çekebilecek yeni hizmet ve ürünlerin önerilebilmesi,
 • Üye’ye kişiye özel hizmetler sunulabilmesi,
 • Üye’nin beğendiği, tekrar erişmek isteyebileceği, hatırlatılmasından memnuniyet duyacağı içeriklerin ve olanakların Üye’ye tercihine bağlı olarak hatırlatılabilmesi,
 • Üye’nin kimliği ifşa edilmeden, veri tabanı oluşturulması, pazar araştırmalarına dahil edilebilmesi,
 • PÜS Sisteminin kullanılması esnasında verilen bilgiler esas alınarak kullanıcı profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, anonim, toplam ve istatistiksel bir bilgi üretilmesi, bu bilgilerin diğer üyelerin bilgileri ile birleştirilereki belirli yaş grubu, kadın-erkek ziyaretçi yüzdesi gibi PÜS Sistemi’nin içeriğini geliştirmesi,
 • PÜS Sisteminin kullanılması esnasında verilen bilgiler esas alınarak kullanıcı profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, oluşturulacak profillere özel içerik ve olanaklar geliştirilmesi,
 • Üye’nin PÜS Sistemi kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verilerinin, tercihlerinin, işlemlerinin ve gezinme süre ve detaylarının PÜS Sistemi’ne otomatik olarak aktarılarak PÜS Sistemi kapsamında elde edilen diğer verilerle birlikte işlenebilmesi,
 • Üye’nin ürün demoları, anket ve yarışma gibi etkinliklere katılım yeterliliklerinin tespiti ve katılımlarının teşvik edilmesi,
 • PÜS Sistemi’nin veya PÜS Sistemi Şirketleri’nin Üye’nin ilgi alanlarına hitap edebilecek şekilde yeniden tasarlanması, kurgulanması,
 • Sosyal paylaşım olanakları tanınması,
 • Sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak ve yeni hizmetler geliştirebilmek için analiz ve denetim yapılabilmesi,
 • Üyelik Olanaklarından faydalanılmasına ilişkin hizmet desteği verilebilmesi,
 • Uygulama/application’ların yönetilebilmesi,
 • Yukarıda “Elde Edilecek Kişisel Veriler” kısmında açıklanan sair kanallardan elde edilen ve Üye’ye ait diğer verilerle eşleştirme yoluyla kimliğin tespit edilebilmesi, verilerin elde edilme amacı doğrultusunda kullanılabilmesi,
 • Verilerin saklanmak üzere aktarılması,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanma/yedeklenmesi,
 • Üyelik olanaklarının kullanabilmesi için Üye’ye bildirimde bulunulabilmesi, elektronik ileti gönderilmesi,
 • Üyelik olanaklarının kullanılmasından bağımsız olarak, yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile elektronik ileti gönderilebilmesi,
 • Üye’ye, Üye’likleri ile bildirimlerin (yenileme, sona erme vb.) yapılabilmesi, Üye ile kurulabilecek her türlü iletişim, yeni sunulacak hizmet ve ürünler ile, kişisel veri politikalarında ve üyelik koşullarında olabilecek değişiklik, yenilik vb’nin bildirilmesi,
 • Bilginin elde edilmesi esnasında Üye’ye bildirilecek sair amaçlarla.

Elde Edilen Kişisel Verilerin Paylaşılması/Aktarılması

Pozitif, Üye’nin işbu Sözleşme kapsamında elde ettiği kişisel verilerini, Üye’ye Pozitif ve PÜS Sistemi’nde yer alan hizmet ve faaliyet konularına ilişkin bilgi alımı ve bunlardan yararlanma fırsatları sunabilme temelinde yukarıda açıklanan işleme amaçlarına uygun şekilde, Üye’nin işbu “Kişisel Veriler” bölümünün sonunda yer alan onay kutucuğunu işaretlemek sureti ile elde edilebilecek açık rızasına istinaden;

-PÜS Sistemi Şirketleriyle (Tüm bilgiler)

- Doğuş Grubu ile (Üye’nin tercihleri ve alış veriş bilgileri)

-İş Ortakları ile (Anonimleştirilerek ve toplam ve istatistiksel bilgi üretilebilecek şekilde)

-Yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile

-Veri işleyen ve saklayan şirketler başta olmak üzere hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler ve danışmanlar ile (Gizlilik sözleşmeleri ile güvenliği sağlanmak kaydı ile;  ilgili sözleşme veya hizmetin gerektirdiği ölçüde)

yasal sınırlara uygun olarak paylaşabilecek, aktarabilecektir. Elde edilen kişisel veriler,  Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere -kişisel verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için KVKK’da belirtilen şartlara uyulmak sureti ile- yurt dışına da aktarabilecektir.

 

Elde Edilen Kişisel Verilerin Korunması

 

Üye’nin kişisel verileri, Pozitif ve PÜS Sistemi Şirketleri ve Doğuş Grubu nezdinde yer alan veri tabanında KVKK md. 12 doğrultusunda gizli olarak saklanacak; yasal ve sözleşmesel düzenlemelere aykırı olarak ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

 

Pozitif ve PÜS Sistemi Şirketleri ve Doğuş Grubu, kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin, KVKK md.12’ye uygun olarak kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, hukuka aykırı erişilmelerini engellemek, muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik önlemleri gibi uygun gerekli tedbirleri almakta, kişisel verilerin üçüncü kişilerce hukuka aykırı olarak işlenmesine engel olmaktadır. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde KVKK md.12’de belirtilen bildirim Pozitif tarafından yasal düzenlemeye uygun şekilde gerçekleştirilir.

 

Üye’nin Kişisel Verilerine İlişkin Hakları

 

KVKK’nın 11. maddesi gereği Üye; Pozitif’e (Pozitif tarafından açıklanacak ve yasal altyapısı sağlandığında yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilecek temsilciye) başvurarak, kendisi ile ilgili kişisel verilerinin;

 1. a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 2. e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 3. f) Yukarıda belirtilen (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 

Kişisel verilerinizle ilgili KVKK md. 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman kisiselverilerim@pozitif.com adresine mail atarak irtibata geçebilirsiniz.

 

Pozitif tarafından atanacak Veri Sorumlusu temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilerek mevzuata uygun şekilde www.pozitif.com uzantılı web adresinde bilahare duyurulacaktır.

 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu Sözleşmede belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel veriler; KVKK md. 7/f.1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince silinecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Kişisel Verilerin Doğru ve Güncel Olarak Bildirilmesi

Üye, paylaştığı bilgilerin/verilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, KVKK anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmesi ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiğini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendisine ait olacağını kabul ve beyan etmiştir.

Yasal Düzenleme Atıfları

Bu Sözleşmede KVKK ve TCK ve diğer yasal düzenlemelere yapılan atıflar, bu yasal düzenlemelerde emredici bir değişiklik olduğu takdirde, yeni emredici düzenleme metinlerine yapılmış kabul edilerek yasal düzenlemeye uygun şekilde değişmiş olarak geçerliliğini sürdürecek ve uygulanacaktır.

Kişisel Verilerin İşlenmesine ve Aktarılmasına İlişkin Açık Rıza Beyanı

Yandaki kutucuğun tik atmak sureti ile işaretlenerek onaylanması ile birlikte Üye; Sözleşme metninde yer alan ve aynı zamanda burada  “Kişisel Veriler” linki altında gösterilen tüm içeriği/kapsamı okuyarak, elde edilen/edilecek kişisel verilerinin açıklanan amaç, kapsam ve koşullarda;

-toplanacağına, işleneceğine, paylaşılacağına, aktarılacağına ilişkin aydınlatıldığını ve haklarına dair bilgilendirildiğini;

-toplanacak kişisel verilerinin neler olduğunu, hangi yöntemle elde edildiğini/edileceğini anladığını; doğrudan sağladığı verileri tamamen kendi istek ve açık rızası ile paylaştığını,  “Kişisel Veriler” bölümünde yukarıda açıklanan diğer dolaylı yöntemlerle de kişisel verilerinin elde edilmesine olanak tanıdığını;  

-kişisel verilerinin elde edilmesine, işlenmesine,  paylaşılmasına,  aktarılmasına, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere -kişisel verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için KVKK’da belirtilen şartlara uyulmak sureti ile- yurt dışına da aktarabilmesine, kutucuğa tik atmak sureti ile açık izin/onay vermekte, muvafakat etmektedir.  

Sözleşmeyi Kabul Beyanı

Üye, Sözleşme’deki tüm koşulları, olanak ve yükümlülükleri ile inceleyerek ve anlayarak, işbu “Üyelik Sözleşmesi” ni, yandaki kutucuğu tik atmak sureti ile işaretleyerek kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. 


 

 

KULLANIM KOŞULLARI ve YASAL UYARILAR

Bu metin Pozitif Müzik A.Ş.’ye (“Pozitif”) ait  www.pozitif.com adresli web sitesini (“Site”) kullanacak olan tüm gerçek veya tüzel kişi Kullanıcılar ile ayrıca üyelik sözleşmesi akdetmiş Üyeler için (Bundan böyle metinde Üye’ye ayrıca atıf yapılmadığı sürece “Kullanıcı” veya “Kullanıcılar” ibaresi Üye’yi de kapsar şekilde ifade edilecektir) bilinmesi gerekli olan kullanım koşullarının neler olduğunu açıklamakta, yasal uyarılara yer vermektedir. Web Sitesine girmekle bu belgede düzenlenen Kullanım Koşulları ve Yasal Uyarılar  kabul edilmiş sayılır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

“5651 sayılı "Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" uyarınca gerekli durumlarda kullanılmasını sağlamak üzere Site sahibine ait bilgiler şunlardır: 

Site Sahibi          : Pozitif Müzik A.Ş.

Adres                    : Huzur Mahallesi Maslak-Ayazağa Caddesi No:4/B Kat:2 Kapı No:301 34485 Sarıyer/İstanbul

Maslak Vergi Dairesi 733 002 2637

Ticaret Sicil No:  198 805

Sorumlu Kişi: Pozitif Müzik AŞ Veri Sorumlusu

Tel: +90 212 334 0100

E-posta:  kisiselverilerim@pozitif.com

Yer Sağlayıcı     : Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.

Şekerpınar Mah. Anadolu Cad. No 45-D Çayırova Kocaeli

Tel: 0262 9996500

 

KULLANIM KOŞULLARI

 1. Pozitif, Site’nin içerik sahibi olarak Site’de yer alan içeriğini (her türlü bilgi, görsel, materyal, doküman, tasarım vd) her zaman belirleyebilir, güncelleyebilir, serbestçe değiştirebilir, kaldırabilir, Site’yi sonlandırabilir.
 2. Kullanıcılar Site’yi, Site içeriğinde yer alan içeriği kişisel kullanım amaçlı olarak görüntülemek, bu içerikle ilgili bilgi edinmek, ayrıca Üyelik Sözleşmesini kabul etmiş Üyeler bakımından ise Üyelik olanaklarından yararlanmak üzere ve burada yayınlanan kullanım koşullarına uygun şekilde kullanabilirler. Bunun dışında yapılan erişimler hukuka aykırı olup; Pozitif’in yasal hakları saklıdır.
 3. Site’de yer alan Pozitif veya üçüncü kişilere ait içerik ve Site’nin tasarımı, fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Kullanıcılara tanınan Site’yi kullanım olanağı, aşağıda düzenlenen fikri mülkiyet haklarına ilişkin Kullanıcı’ya hiçbir hak ve yetki sağlamaz. Pozitif’in faaliyet alanı bakımından fikri mülkiyet haklarının özel bir yer teşkil ettiği gözetilmeli ve fikri mülkiyet hakları ihlalinin yalnızca Pozitif’in değil diğer eser sahibi/icracı/yapımcı/tasarımcı gibi eser ve hak sahiplerinin haklarının da ağır şekilde ihlali anlamına geleceği ve Pozitif ve diğer eser/hak sahiplerine karşı hukuki ve cezai sorumluluk doğuracağı önemle dikkate alınmalıdır.
 4. Kullanıcılar kişisel verilerini/bilgilerini vermek zorunda kalmaksızın Site’yi ziyaret edebilir; ancak Kullanıcılar’ın isteği üzerine yazışma yapılması, yasal hakların kullanılması gibi gereklilik durumlarında kişisel verileri talep edilebilecektir.
 5. Kullanıcılar dilerse kişisel verilerini vermek sureti ile Üyelik Sözleşmesi’ni kabul ederek Üyelik Olanaklarından yararlanabilirler.
 6. Kişisel verilerle ilgili izin ve uygulamalar bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10 ve m. 11’den doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere aşağıdaki linklerde yer alan bilgi ve belgeler Kullanıcılar’ın dikkatine sunulmaktadır: “Kişisel Veriler” ve “Kişisel Veri Politika Belgesi ve Çerezler”
 7. Site'de yer alan bilgilerin/içeriğin doğruluğu ve/veya yeterliliği Pozitif tarafından garanti edilmiş değildir. Kullanıcılar bu bilgileri kullanırken bu hususu gözönünde tutarak kendileri için gerekli araştırma ve doğrulamayı bizzat sağlama sorumluluğunu üstlenirler.
 8. Kullanıcılar, Site’deki içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından tamamıyla kendilerinin sorumlu olduğunu ve Pozitif’e sorumluluk yöneltilemeyeceğini kabul ve taahhüt etmişlerdir.
 9. Kullanıcılar, Site üzerinde bir başka web sitesine veya içeriğe erişim imkanı tanıyan linkler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin Pozitif ile ilgisi olmadığını ve Pozitif’in bu sitelerin içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden, ürün ve hizmetlerden dolayı herhangi bir taahhüt ve sorumluluğu bulunmadığını kabul etmişlerdir.
 10. Kullanıcılar, Site’nin elektronik satış platformu olmadığını, Site’den bağlantı yoluyla erişeceği bilgilendirme tanıtım, reklam, kampanya, satış vb. ile ilgili olarak sorumluluğun bunu sağlayan ilgili tarafa ait olduğunu ve üçüncü kişilere ait web sitelerinden yararlandığı ürün ve hizmetler için, başta tüketici mevzuatından doğanlar olmak üzere, her türlü talebin tek muhatabının ilgili üçüncü kişiler olduğunu, bu kapsamda Pozitif’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ve Pozitif’in bu kişilerin temsilcisi, vekili olmadığını veya bu kişiler adına işlem yapan konumunda bulunmadığını kabul etmişlerdir.
 11. Site yayınının veya Site’ye erişimin kesilmesi, aksaması, yavaşlaması, Site’ye ulaşılamaması gibi nedenlerle Pozitif’in sorumluluğuna ve tazmin yükümlülüğüne başvurulamayacak; zarar ziyan talebinde bulunulamayacaktır.
 12. Kullanıcılar, Pozitif markasının veya Site’ye ait içeriklerin bir başka web sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından veya Site’ye üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten Pozitif’in veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul etmişlerdir.
 13. Kullanıcılar’ın Site'nin Kullanım Koşullarını okumamaları veya okumalarına rağmen bu kuralları ihlal etmeleri sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, menfi veya müspet ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan Pozitif, iş ortakları veya bunların çalışanları, yöneticileri, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlar, hukuki veya cezai hiçbir şekilde sorumluluğu tutulamaz.
 14. Kullanıcılar’ın Kullanım Koşullarını herhangi bir şekilde ihlali ve sair herhangi bir şekilde Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda bulunmaları, Site’ye orantısız yük getirmeleri, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmaları durumunda Kullanıcı’nın Site’yi kullanımı geçici veya daimi olarak durdurulabilir. Bu durumda Kullanıcı Pozitif’ten hiçbir zarar ziyan ve tazmin talebinde bulunamaz.
 15. Kullanıcılar, Site’yi ziyaretlerinde ve Site ile ilgili tüm hareketlerinde, dürüstlük ilkesi çerçevesinde Kullanım Koşulları’na ve aşağıda yer alan Yasal Uyarılara ve tüm yasal düzenlemelere uymayı; aksi halde adli, idari, hukuki ve cezai her türlü yükümlülüğün yalnız kendilerine ait olacağını peşinen kabul etmişlerdir.
 16. İşbu Kullanım Koşulları ve Yasal Uyarılar, Pozitif tarafından her zaman değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir; değiştirilmiş koşullar Site’ye konulmasıyla derhal yürürlüğe girer. Kullanım Koşulları ve Yasal Uyarılar'a ilişkin değişiklik ve güncellemelerin periyodik olarak gözden geçirilmesi önerilir. Site’nin kullanılması ile Kullanıcı, kullanım zamanında yayınlanan versiyon ile bağlı olduğunu kabul eder.

 

YASAL UYARILAR

 1. Site’de yer alan içerik kısmen ya da tamamen değiştirilemez, kopyalanamaz, işlenemez, silinemez, dağıtılamaz ve diğer şekillerde kişisel ve olağan/meşru yararlanmayı aşan hiçbir kullanıma ve faydalanmaya ve/veya haksız rekabete konu edilemez. Site’nin içeriği ve içerikte yer alan bilgileri temsil eden sayılar veya kodlara müdahale edilemez; bunlar kaldırılamaz veya değiştirilemez; tersine mühendislik yapılamaz. Aksi davranışlar Fikir Sanat Eserleri Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler kapsamında suç oluşturur.
 2. Kullanıcılar, tüm yasal düzenlemelere (Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Tasarım, Marka, Patent ve diğer sınai mülkiyet konularını düzenleyen Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku düzenlemeleri başta olmak üzere tüm yasal mevzuat) uygun davranmakla yükümlüdür ve bunların sonuçlarından doğrudan kendileri sorumludur.
 3. Kullanıcılar, Site’yi kullanırken hukuka aykırı davranmamakla ve üçüncü şahısların yasal haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemekle yükümlüdür. Kullanıcıların, Site’yi kullanırken yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki, idari ve cezai sorumluluk tamamen/münhasıran ilgili Kullanıcı’ya ait olup Kullanıcı’nın hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerden ötürü üçüncü şahısların uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Pozitif’in hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır.
 4. Kullanıcı, Site’deki kullanımlarında, yürütebileceği yazışmalarda, paylaşımlarda vd. yasadışı, tehdit, hakaret, iftira veya küfür içeren, rahatsız edici, küçük düşürücü, kaba, tehditkar, pornografik vb içeriklere herhangi bir şekilde yer vermemekle yükümlüdür.
 5. Site’de yer alabilecek Kullanıcılar’a ait yorum ve değerlendirmeler, görüş açıklamalar vd. Pozitif’in serbestçe takdirinde olmak üzere kısmen ya da tamamen yayınlanmayabilir, silinebilir, içerik korunarak yeniden düzenlenebilir.
 6. Kullanıcılar, Site’nin kullanımını engelleyecek, yavaşlatacak, zorlaştıracak virüs vb. unsur içeren hiç bir tür bilgi, yazılım vb. kullanmamakla, Site’ye doğrudan veya dolaylı herhangi bir yolla müdahalede bulunmaktan kaçınmakla yükümlüdürler.
 7. Hukuka aykırı davranan, işbu “Kullanım Koşulları ve Yasal Uyarılar”’da ve Site’de ayrı bir başlıkla yayınlanmakta olan  “Kişisel Veri Politika Belgesi ve Çerezler”de yer alan kuralları ihlal eden Kullanıcılar’ın her türlü kullanımları Pozitif tarafından derhal engellenebilir, erişim durdurulabilir ve Kullanıcı hakkında yasal yollara başvurulabilir.
 8. Kullanıcılar, Pozitif’in, “Kullanım Koşulları ve Yasal Uyarıları” ve Kişisel Veri Politika Belgesi ve Çerezler belgelerini tek taraflı olarak her zaman değiştirme veya güncelleme hakkına sahip olduğunu, bunlarda yapılacak her türlü değişikliği (kişisel veriler ile ilgili yasal düzenlemenin gerektirdiği açık rıza halleri saklı olmak üzere) peşinen kabul ettiklerini beyan etmişlerdir.
 9. Kullanıcılar, Site üzerinde Pozitif ve/veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir eser, tasarım, fotoğraf, yazı, video, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, marka, logo, şekil, grafik ve sair eser ve unsurlar ve veritabanı oluşturan içerikler bulunabileceğini, bunların tamamının fikri mülkiyet hukuku kapsamında korunduğunu ve Pozitif ve/veya eser/icra/yapım/tasarım/marka/patent ve diğer fikri mülkiyet koruması kapsamındaki eser/icra/yapım/tasarım/marka/patent ve diğer hak sahiplerinin yasal olarak aradığı koşullara uygun olarak, önceden yazılı izni alınmaksızın ve sözleşme imzalanmaksızın her türlü kullanımının (her türlü değiştirme, çoğaltma, kopyalama, indirme, yükleme, işleme, uyarlama, yayma, yayın, kamuya iletme, temsil ve diğer şekillerde her türlü kullanım ve müdahale) yasaya aykırı ve suç olduğunu ve bundan dolayı hukuki ve cezai sorumluluklarının doğacağını ve bu eylemlerden özenle kaçınacaklarını, hangi yolla olursa olsun, fikri mülkiyet hakkı ihlalinde ve/veya haksız rekabet teşkil eden bir işlem ve eylemde bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt etmişlerdir.

 

Kullanıcılar, Site’ye girmeden önce yukarıda yer alan “Kullanım Koşulları ve Yasal Uyarılar” metnini okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık halinde, İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını, Site’de yer alan içeriklerin ve Pozitif’e ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının HMK madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

KİŞİSEL VERİ POLİTİKA BELGESİ VE ÇEREZLER

Kişisel Veri Politikamız

Bu belge 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Pozitif Müzik A.Ş ve aşağıda adları belirtilen PÜS Sistemi Şirketleri tarafından, KVKK m. 10 ve m. 11’den doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek ve kişisel veri sahibinin haklarını belirtmek üzere açıklanmakta ve “Kişisel Veriler” linki/bölümünde Kullanıcıların/ziyaretçilerin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır. Bu metin, web sitesini kullanacak olan tüm Kullanıcılar ile PÜS Sistemi Üyeleri için bilinmesi gerekli olan kişisel veri politikalarının neler olduğunu, çerezlerle ilgili bilgilendirmeleri içermekte; ve “Kişisel Veriler” linkinde yer alan içerik ve kapsamda elde edilen/edilecek kişisel verilerin neler olduğunu, toplanma yöntemlerini, hukuki sebeplerini,  işlenme amaçlarını, saklanma,  yurtiçi ve yurtdışına aktarım ve paylaşım bilgileri ve koşullarını açıklamaktadır. Lütfen linki ayrıntılı olarak inceleyiniz.

Pozitif  Müzik A.Ş. (“Pozitif”) ve PÜS Sistemi Şirketleri (Pozitif Müzik A.Ş., Pozitif Müzik Yapım A.Ş. Pozitif Arena Konser Salon İşletmeleri A.Ş., Frekans Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş., N Radyo Televizyon Yayıncılık A.Ş., İkibinondokuz Radyoculuk ve Sanat Org. Tic. A.Ş., VYG Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş.)’ne ait, internet sitelerini ziyaret eden, uygulamalarını kullanan Kullanıcıların/ziyaretçilerin özel hayatlarına saygı gösterilmesine ve kişisel verilerinin güvenliğine dikkat etmektedir. (www.pozitif.com başta olmak üzere Pozitif ve PÜS Sistemi Şirketleri web siteleri ve uygulamalarının tamamı kısaca “Site” olarak anılacaktır)

PÜS Sistemi Üyeleri ve diğer kişisel veri paylaşan veya kişisel verileri elde edilen kişiler, “Kişisel Veriler” metninde düzenlenen kuralları, ilgili belge üzerinde ayrıca tik atmak sureti ile veya fiziksel ortamda elde edilenler bakımından ayrıca onay vermek sureti ile kişisel verilerinin işlenmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ilişkin yasal düzenlenmenin öngördüğü kapsamda izin verebilirler. 

Çerezler ile toplanan kişisel veriler söz konusu olduğu takdirde, kişinin aynı şekilde yine izni talep edilecektir.

Kişisel veriler bakımından yukarıda belirtilen izinler verilmediği takdirde, Site’de teknik olarak bazı özelliklerin kullanım dışı kalacağı, hizmetin yavaşlayacağı ya da kısmen veya tamamen sunulamayacağı dikkate alınmalıdır.

Pozitif ve PÜS Sistemi Şirketleri site ve uygulamalarındaki bilgi toplama ve kullanım uygulamalarımız aşağıda açıklanmıştır.

KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz

KVKK’nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce kurulmuş bulunan üyelik ilişkisi, ticari elektronik ileti izni, etkinliğe katılma, bilet alma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de işbu “Kişisel Veri Politika Belgesi ve Çerezler” metninde ve bunun kapsamında yer alan “Kişisel Veriler” metninde düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere -kişisel verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için KVKK’da belirtilen şartlara uyulmak sureti ile- yurt dışına da aktarılabilmektedir.

IP (Internet Protocol) Adresiniz

IP adresinizi sunucularımızdaki problemleri teşhis etmek, web sitemizi yönetmek, site/uygulama ile bağlantınızı en hızlı şekilde sağlayacak veri servisine ulaşmanızı temin etmek ve tercihiniz doğrultusunda ziyaretlerinizde kullanılan dil ve Site’ye erişilen bölge açısından özelleştirilmiş bir deneyim sunmak için alıyor ve saklıyoruz.

Sizden Talep Ettiğimiz Bilgiler (Formlar)

Site ve uygulamalardaki kayıt formları ile; anket ve yarışmalara katılabilmeniz için irtibat bilgileriniz (adınız-soyadınız, e-posta adresiniz, posta adresiniz, telefon numarası vb) ile yaşınız, mesleğiniz, tercih ve beğenileriniz vb. ayrıca açık rızanıza başvurularak talep edilebilir.

Tüm formların gönderim işlemleri sırasında kullanıcının ilettiği bilgilerin dışında, kullanıcının IP adresi, formun gönderim saat ve tarih bilgileri sunucularımızda, mevzuattan doğan yükümlüklerimizi yerine getirmek amacıyla saklanır. Açık rızanız ile elde edilecek verilere ilişkin bilgilendirme, ilgili formla birlikte ayrıca yapılacaktır.

Çerez (Cookie) Dosyaları

Çerezler, site ve uygulamalarda sağlanan deneyimin iyileştirilmesi için kullanılan ve ziyaret/kullanım sırasında sabit diskinize kaydedilen dosyalardır. Bu dosyalar, sabit diskinizde kaydedilen çerezin kullanım amacına göre değişen sürelerde saklanır. Çerezlerin size bildirilmesi ve çerezleri kabul edip etmeme tercihinizi internet tarayıcınızın ayarları ile kontrol edebilir ve dilerseniz değiştirebilirsiniz. Ancak bu durumda Site ve uygulamaların tam olarak işlevli olamayacağını, fonksiyonların kullanılmaz hale gelebileceğini değerlendirmenizi öneririz.

Şayet PÜS Sistemi Üyesi iseniz, Üyelik işlemleri ve üye girişi sırasında, üye girişi adımlarını kolaylaştırmak, sonraki ziyaret ve kullanımınızda tercihinize göre üyelik bilgilerinizi kullanabilmek üzere, sistemden çıkışınızda silinen üyelik çerezleri sabit diskinize yüklenebilir. Ayrıca size daha iyi bir hizmet sunabilmek adına, sistemden çıkış yaptığınız bilgisi de saklanabilmektedir.

Çerezler ile site üzerinde yaptığınız tercihler sabit diskinizde saklanabilir. Sunulan form, anket ve yarışmalarda verdiğiniz cevaplar, işlemi/süreci tamamlayamadan ayrılmanız durumunda tekrar kaldığınız yerden devam edebilmenizi sağlayabilmek veya daha önce katıldığınızı site ve uygulamalara bildirmek amacıyla sabit diskinizde saklanabilir.

Site ve uygulamalar üzerinde ayrıca, güvenilirliği kabul gören üçüncü gerçek ve tüzel kişilere ait uygulamaların çerezleri kullanılabilir. “Google Analytics” servisleri Site/uygulama performansını ölçmek ve elde edilen bilgilerle daha iyi içerik ve kullanıcı deneyimleri sağlamak üzere “Google Analytics” servisleri çerezler aracılığı ile kullanılmaktadır. Bu servis ile anonim olarak, ziyaret/kullanımın kaynağını, süresini, ziyaret/kullanım süresince ziyaret edilen sayfaları/kullanılan fonksiyonları daha sonra istatistiksel olarak incelemek ve analiz etmek üzere iletiyoruz.  Google Analytics servislerinin gizlilik politikası hakkında bilgi için https://www.google.com/intl/tr/policies/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bu “Google Analytics”  servisi dışında yeni özellik ve içerikleri test edebilmek, kişiye ve davranışa özel içerik ve fonksiyonlar iletebilmek üzere güvenilirliği kabul edilen  A/B testi ve önyüz özelleştirme araçları ile ilgili çerezler sabit diskinize kaydedilebilir.

Diğer Siteler/Üçüncü Kişiler ve Bunların Gizlilik Politikaları

Bu Sitede diğer sitelerin linkleri bulunabilir. Pozitif, link verilen diğer web sitelerinin gizlilik uygulamaları veya içeriklerinden veya üçüncü kişilerin gizlilik politikaları ve uygulamalarından sorumlu değildir.

Bildirimler ve Revizyonlar

Sitemiz, daha iyi hizmet verebilmek için sürekli bir değişim ve gelişim içindedir. Bu nedenle bu Kişisel Veri Politika Belgemiz ve çerez politikamız da teknolojik ve hukuki gelişmelere bağlı olarak değişecektir. Son değişiklikleri görmek için Sitemizi ziyaret etmenizi öneririz.

Üye’nin Kişisel Verilerine İlişkin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi gereği Üye; Pozitif’e (Pozitif tarafından açıklanacak ve yasal altyapısı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilecek temsilciye) başvurarak, kendisi ile ilgili kişisel verilerinin;

 1. a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 2. e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 3. f) Yukarıda belirtilen (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Pozitif tarafından atanacak Veri Sorumlusu temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilerek mevzuata uygun şekilde www.pozitif.com uzantılı web adresinde bilahare duyurulacaktır.

Kişisel verilerinizle ilgili KVKK md. 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman kisiselverilerim@pozitif.com adresine mail atarak irtibata geçebilirsiniz.